0
سلام، به عطار بپیوندید
روانشناسی رنگ ها

قرمز

قرمزاز رنگ هایی است که اکثر افراد ارتباط قوی با آن برقرارمی کنند و واکنش شدیدی نسبت به آن نشان می دهند.احساساتی نظیرقدرت،رشادت ،برانگیختگی وهیجان به آن نسبت داده می شود.قرمزضربان قلب را افزایبش داده ودرعین حال اشتهارازیاد می کند.بنابراین بهترین گزینه برای رنگ کردن اتاق غذاخوری است.

نارنجی

نارنجی خصوصیاتی شبیه قرمز دارد.اما درعین حال حس گرما و صمیمیت ایجاد می کند.نارنجی به عنوان یک رنگ روشن در طراحی داخلی کاربرد زیادی دارد.شمامی توانید دراتاق نشیمن و جایی که افراد خانواده دور هم جمع می شوند از آن استفاده کنید.نارنجی می تواند با رنگ های خنثی مانند سیاه،سفید،کرمی وقهوه ای بژ ترکیب می شود.دراین نوع ترکیب می توانید از رنگهای متضاد آبی،سبز،ارغوانی در مبلمان و وسایل تزئینی کوچک استفاده کنید.

زرد

زرد رنگ خوشحالی ، شادی وسعادتمندی است.مردم اصولاً با مشاهده این رنگ اشتیاق ، انرژی ، خوش بینی و نیک اندیشی را تجربه می کنند.زرد آفتابی و روشن می تواند دراتاق های خانوادگی مورد استفاده قرارگیرد.همچنین برای پرنور جلوه دادن فضای کم نورمثل راهرو و کوریدور نیز مناسب است.

بنفش

عموماً حد تعالی میان انرژی و هیجان قرمز و آرامش وسکون آبی ایجاد می کند.کسانی که طرفداراین رنگ هستند می توانند ازآن دراتاق مطالعه ، غذاخوری وفضای بازی بچه ها استفاده کنند.استفاده از تنالیته های مختلف رنگ بنفش و سبز در کنار یک رنگ روشن متضاد مانند کرم فضایی زیبا را می آفریند.

آبی

رنگ آرام بخش،تسکین دهنده و ریلکس کننده،به همین دلیل پزشکان سعی می کنند در مطب خود از این رنگ بیشتر استفاده کنند.این رنگ بهتراست دراتاق خواب ، سرویس های بهداشتی،حمام و دستشویی مورد استفاده قرار گیرد و از آنجایی که جلوی اشتها رامی گیرد برای اتاق غذا خوری مناسب نیست.